Huisartsen in opleiding – Huisartsengroep De Heelhoek – Lelystad
Noorderwagenstraat 1 8223 AM Lelystad
Header afbeelding

Huisartsen in opleiding

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe huisartsen en assistentes. Daarom bieden wij aan huisartsen-in-opleiding (aios), co-assistenten en doktersassistent-stagières gelegenheid om onder deskundige begeleiding praktijkervaring op te doen.
Wij werken samen met de huisartsopleiding van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Wat is een huisarts-in-opleiding?

Een huisarts in opleiding is een geregistreerd arts, bezig met de specialisatie tot huisarts. Dat houdt in dat hij of zij volledig bevoegd is om onder supervisie alle werkzaamheden als arts zelfstandig te doen. Waar nodig is er altijd mogelijkheid tot overleg met één van de huisartsen. Daarnaast wordt het werk van de aios dagelijks nabesproken met de huisarts, die opleidt

Video-opnames

In het kader van de opleiding moet de huisarts in opleiding soms video-opnames maken van consulten. Dit is een heel nuttige manier om gespreksvaardigheden te leren en bij te schaven. Het gaat er bij het nabespreken dus meer om wat de dokter zegt en doet, dan om de patiënt! In voorkomende gevallen zal u vooraf altijd om toestemming voor een opname worden gevraagd. Uiteraard kunt u het aangeven als u liever niet gefilmd wordt.

Wat is een co-assistent?

Een co-assistent is een student-geneeskunde, die het theoretische deel van de opleiding heeft voltooid. In de laatste, praktische fase moet hij of zij in alle medische deelgebieden, waaronder ook in de huisartsgeneeskunde, een periode onder begeleiding meewerken. In tegenstelling tot een aios heeft een co-assistent nog geen bevoegdheden als arts.

Wat is een doktersassistent-stagière?

De opleiding tot doktersassistente is een driejarige opleiding op MBO-nivo. Gedurende de gehele opleiding wordt de theoretische scholing afgewisseld met stageperiodes, waarin het geleerde onder begeleiding van een ervaren doktersassistente in praktijk moet worden gebracht. Voor deze opleiding werken wij samen met het ROC-Flevoland.