Praktijkverpleegkundigen / POH Somatiek – Huisartsengroep De Heelhoek – Lelystad
Noorderwagenstraat 1 8223 AM Lelystad
Header afbeelding

Praktijkverpleegkundigen / POH Somatiek

Sinds enige jaren werken in de Heelhoek praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners Somatiek: beiden worden meestal kortweg POH genoemd. Omdat er tegenwoordig ook POH GGZ zijn wordt regelmatig de S van Somatiek (= lichamelijk) toegevoegd. Dus POH-S.

Praktijkverpleegkundigen zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die na een HBO opleiding taken van de huisarts met betrekking tot de zorg voor mensen met een chronische ziekte overnemen. Praktijkondersteuners somatiek zijn ook HBO opgeleid, maar hebben geen verpleegkundige vooropleiding gehad.

De huisarts blijft eindverantwoordelijke voor de patiënt. Wekelijks vindt er patiënten overleg plaats. De taken worden zelfstandig uitgevoerd in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie, waarbij preventie een grote rol speelt. Complicaties kunnen daardoor op korte en vooral op lange termijn voorkomen of uitgesteld worden.

Het leren leven met een chronische ziekte vergt een omslag in denken. Het  eigen aandeel dat de patiënt hierin kan leveren is groot. Dat vergt een lifestyle verandering en dat kost tijd. Voorbeelden zijn: het stoppen met roken, veranderen voedingspatroon, meer bewegen, het belang van regelmatig medicijn inname.

De praktijkverpleegkundige/POH verleent medisch-inhoudelijk gedelegeerde zorg. 
Zij controleert en begeleidt patiënten met:

  • diabetes
  • hoge bloeddruk
  • hartziekten
  • astma en COPD (longemfyseem)

Zij begeleidt ook het stoppen met roken, voert longfunctie onderzoeken uit en houdt zich bezig met opsporing en begeleiding van patiënten met een verhoogd risico op hart -en vaatziekten.

Deze zorg valt onder huisartsenzorg die door uw zorgverzekering wordt vergoed.