Klachten – Huisartsengroep De Heelhoek – Lelystad
Noorderwagenstraat 1 8223 AM Lelystad
Header afbeelding

Klachten

Klachtenfunctionaris

Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank, het wordt vaak gezien als zeuren of mopperen. Dat is jammer, want het uiten van een klacht kan bijdragen aan verbetering. Een klacht kan ook een suggestie voor verbetering betekenen. Vaak zijn mensen bang om een klacht in te dienen. Blijven de medewerkers wel aardig? Word ik nog wel goed geholpen? De angst voor zo’n reactie is begrijpelijk, maar toch niet terecht. Alle medewerkers van de Heelhoek hebben geleerd dat op- en aanmerkingen en suggesties juist waardevol kunnen zijn. De medewerkers kunnen hier van leren.

Indien u ontevreden bent, kunt u dit het beste bespreken met de betrokken persoon. U kunt ook per email contact met ons opnemen. Stuur dan een email naar kwaliteit@heelhoek.nl. Wilt u zo vriendelijk zijn om in uw mailbericht uw geboortedatum te vermelden en aan te geven wie uw huisarts is en hoe u bereikbaar bent? Er zal dan contact met u opgenomen worden om uw klacht te bespreken.

De mogelijkheid bestaat dat u niet tevreden bent over onze afhandeling van uw klacht. U kunt dan uw klacht neerleggen bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Uw klacht kunt u daar voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SKGE.

Als ook de bemiddeling van de SKGE niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie van de SKGE.

Voor meer informatie over de SKGE kunt u terecht op www.skge.nl